LƯU Ý THỜI ĐIỂM DÙNG THUỐC
Thời điểm uống thuốc quan trọng thế nào? Một viên thuốc khi đi vào cơ thể cần trải qua 4 giai đoạn chính là hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Uống thuốc đúng thời điểm để thuốc hiệu quả nhất và hạn chế tác dụng phụ. Thời điểm dùng thuốc tốt nhất là khi đưa vào cơ thể đúng thời điểm thích hợp với nhịp điệu sinh học của cơ thể.